9 de febrero de 2011

Qui és qui, de l’espeleologia

El “Qui és qui, de l’espeleologia” és un llibre virtual que s’anirà escrivint a mida que els espeleòlegs hi participin.Només cal practicar o haver practicat espeleologia al territori espanyol. Tant fa els anys d’activitat i el nivell assolit. Qui vulgui pot figurar al llibre.
L’objectiu del Qui és qui no és publicar, sinó participar. No importa la quantitat de fitxes que s’editin, ni la periodicitat, sinó la gent que d’una manera o altra col·labori en un projecte que intenta saber qui som els que compartim o hem compartit la passió per l’espeleologia. Sense pressa arribarem on i quan puguem. Potser, amb els anys, aquesta iniciativa suposi una petita aportació a la nostra espeleologia.
El “Qui és qui (Quién es quién) de l’espelelogia” es un libro virtual que se irá escribiendo a medida que los espeleólogos participen. Solo hay que practicar o haber practicado espeleología en territorio español. Es indiferente los años de actividad y el nivel. Quien quiera puede figurar en el libro. 
El objetivo del Qui és qui no es publicar, sino participar. No importa la cantidad de fichas que se editen, ni la periodicidad, sino las personas que colaboren en un proyecto que intenta saber quienes somos los que compartimos o hemos compartido la pasión por la espeleología. Sin prisa llegaremos donde y cuando podamos.
Quizás, con los años, esta iniciativa suponga una pequeña aportación a nuestra espeleología.

No hay comentarios:

Publicar un comentario